தமிழ் குரல்கள் 

 விடுபட்ட  குரல்களுக்கான தளம்  

  1. மலையக தமிழர்களுக்கும்  புலம்பெயர் தமிழர்கள் பக்க பலமாக இருக்க வேண்டும் . -முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன்

    மலையக தமிழர்களுக்கும் புலம்பெயர் தமிழர்கள் பக்க பலமாக இருக்க வேண்டும் . -முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன்

    மலையக தமிழர்களின் முன்னேற்றத்திற்கும் புலம்பெயர் தமிழர்கள் உதவ வேண்டும். -முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் வடக்கு கிழக்கில் வாழும் தமிழ் மக்களுக்கு மட்டும் இன்றி மலையகத்தில் வாழும் தமிழ் உறவுகளுக்கும்  புலம்பெயர் தேசத்தில் வாழும் தமிழர்கள் உதவ முன்வர வேண்டும் என்று லண்டனில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் புலம்பெயர் தமிழர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டார். "மலையக தமிழர்களுக்கு உதவ வேண்டிய தார்மீக கடமை புலம்பெயர் தமிழர்களுக்கு இருக்கிறது " மலையக மக்களின் பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து ஆண்டு வந்த
    10/27/2016