தமிழ் குரல்கள் 

 விடுபட்ட  குரல்களுக்கான தளம்  

  1. உதயநிதி ஸ்டாலின் அரசியலுக்கு வரலாம்- ஸ்டாலின் பல்டி!

    உதயநிதி ஸ்டாலின் அரசியலுக்கு வரலாம்- ஸ்டாலின் பல்டி!

    உதயநிதி ஸ்டாலின் அரசியலுக்கு வரலாம்- ஸ்டாலின் பல்டி!       சமீபத்தில் புதிய தலைமுறையில் நடந்த "தலைவர்களுடன்" நிகழ்ச்சியில் "உதயநிதி ஸ்டாலினின் அரசியல் பிரவேசத்தை எதிர்ப்பார்க்கலாமா? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த ஸ்டாலின், தன் மகன் தற்போது நடித்து வரும் படங்கள் அனைத்தும் மக்கள் பிரச்சனைகளை மனதில் வைத்து கொண்டு எடுக்க படுவதினால் அவரது அரசியல் பிரவேசத்தை பற்றி சிந்தித்து பார்க்கலாம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். ஒரு சில நாட்களுக்கு முன் உங்கள் குடும்பத்தில் இருந்து இன்னும் யாராவது அரசியலுக்கு வருவதற்கு
    05/11/2016