தமிழ் குரல்கள் 

 விடுபட்ட  குரல்களுக்கான தளம்  

  1. ஜல்லிக்கட்டு பற்றிய பேச்சுக்கே இடமில்லை- மோடி அரசின் துரோகம்!

    ஜல்லிக்கட்டு பற்றிய பேச்சுக்கே இடமில்லை- மோடி அரசின் துரோகம்!

    ஜல்லிக்கட்டு பற்றிய பேச்சுக்கே இடமில்லை- மோடி அரசின் துரோகம்! ஜல்லிக்கட்டு மீதான தடை நீங்கவேண்டும் என்றால் காட்சிப்படுத்தப்படும் விலங்குகள் பட்டியலில் இருந்து காளை மாடுகளை மத்திய அரசு நீக்க வேண்டும். அதற்கு தேவையான சட்ட திருத்தங்களை உடனடியாக கொண்டு வந்தால் தான் ஜல்லிக்கட்டு மீதான தடை முற்றிலுமாக நீங்கும். "ஜல்லிக்கட்டையும், மாட்டு வண்டிப் பந்தயத்தையும் அனுமதிக்கும் வகையில், காட்சிப்படுத்தப்படும் விலங்குகள் பட்டியலில் இருந்து காளை மாடுகளை நீக்குவதற்குத் தேவையான சட்ட திருத்தங்களை, மத்திய வனம்
    11/12/2016